Sunday, 29 April 2012

RPH pendidikan SeniRANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh                                  :    12 April 2012                                                                                        
Waktu                                 :     12.05 – 1.05 tengah hari
Hari                                     :     Khamis
Mata Pelajaran                   :    Pendidikan Seni Visual
Bilangan murid                    :    18 orang
Kelas                                   :     5 Murni
Bidang Tajuk                       :     Membuat corak
Pengalaman Sedia ada       :     Pernah menggunakan warna air dan pernah membuat corak
Objektif                               :     
  1.       Murid boleh melukiskan corak yang menarik
                                                         menggunakan warna asas
  2.        Murid mengenal warna-warna asas
  3.       Murid boleh menyebutkan warna-warna asas
Penerapan nilai murni         :   Berhati-hati , prihatin,  bekerjasama dan bertanggungjawab
BBM                                    :   Contoh-contoh corak
KBKK                                  :   Murid boleh membanding beza antara warna asas dan warna
                                                  kedua/campuran.


Perkara
Isi kandungan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Catatan

Set induksi
(3 minit)

Warna Asas


Guru meminta murid menyebutkan warna-warna asas.


Murid menyebutkan warna-warna asas

Nilai

Prihatin

Perkembangan
Langkah 1
( 5 minit)Mengenal jenis-jenis warna  Guru menerangkan    
  jenis-jenis warna

-warna asas

-Warna kedua.
  (Warna campuran)


Murid mendengar penerangan dari guru mengenai jenis-jenis warna
TanggungjawabLangkah 2
( 5 minit)Contoh-contoh   corak

Guru menunjukkan beberapa contoh corak yang menggunakan warna asas

Murid melihat bagaimana untuk menyusun motif
menjadi corak yang menarik menggunakan warna asasLangkah 3
Membuat corak yang menarik
(15 minit)
Melukiskan corak

Guru membimbing  murid melukis corak

Murid melukiskan corak yang menarik mengikut kreativiti masing-masing

Illustrasi

Langkah 4
Mewarnakan corak
( 30 minit)


Mewarna corak menggunakan warna asas


Guru memantau cara mewarna murid

Murid  belajar menggunakan warna air

Bekerjsasama dan berhati-hati dan bertolak ansur

Penutup
Penilaian
(2 minit)


Mempamerkan hasil kerja.

Guru memberi komen membina terhadap  hasil kerja murid


Murid mendengar komen guru dan menilai hasil kerja kawan-kawan.

No comments:

Post a Comment